Novinky:

Bezpečnosť v doprave

 • Vykonávame analýzu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a nariadení pre bezpečnosť a plynulosť v doprave, posudzujeme riziká a nebezpečenstvá v doprave.
 • Vykonávame konzultácie, vypracovávame odborné stanoviská, potvrdenia, vyjadrenia, znalecké posudky v oblasti bezpečnosti v doprave.
 • Prešetrujeme všetky úrazy, poškodenia zdravia na komunikáciách, na chodníkoch, športoviskách, verejných priestranstvách, v dopravných prostriedkoch, na pohyblivých schodoch a chodníkoch, vo výťahoch, v dielenských priestoroch, garážiach, na transportných zariadeniach a motorových vozíkoch, vlekoch, lodiach, vo vlakoch,....
 • Prešetrujeme všetky úrazy, poškodenia zdravia v súvislosti s pohybom osôb (pády, pošmyknutia, zrážky, ....)
 • Prešetrujeme poistné podvody – úrazy, samopoškodzovanie sa, fiktívne úrazy
 • Kontrola detských ihrísk, športovísk,....

Právne poradenstvo, zabezpečenie právneho zastupovania v súdnych sporoch

Vykonávanie predpísaných kontrol detských ihrísk:

 • Základná kontrola – 1x za 7 dní
 • Prevádzková kontrola – 1x za 3 mesiace
 • Ročná kontrola – 1 x za r

Akreditované vzdelávanie v oblasti bezpečnosti detských ihrísk

Vzdelávanie v 3 rôznych kurzoch:
 • Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej kontroly
 • Prevádzka detských ihrísk a ich kontrola
 • Vykonávanie ročnej kontroly bezpečnosti detských ihrísk a ich zariadení
Absolventi akreditovaných kurzov získajú ďalšie vzdelanie - osvedčenie a prehľad v oblasti bezpečnosti športovísk a v BOZP - doprava. Zároveň absolventi môžu samostatne vykonávať predpísané kontroly bezpečnosti detských ihrísk, stávajú sa špecialistami na kontrolu detských ihrísk.

Nová publikácia - Kniha detského ihriska

publikácia je určená pre prevádzkovateľov detských ihrísk

Kniha detského ihriska

Vykonávame školenia vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania

Školenie v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

Vydávame odborné potvrdenia a posudky na bezpečnosť športovísk, viacúčelové športové zariadenia.

Kontrola športových zariadení z hľadiska bezpečnosti a niektorých základných oblastí hygieny.

Kontrola ergonómie, kontrola pracovného prostredia – orientačné meranie

 • meranie teploty (v pracovnom prostredí, v sklade, vo výrobe, vozidle, vlaku, v lietadle, ..)
 • meranie hluku (v pracovnom prostredí, v sklade, vo výrobe, vozidle, vlaku, v lietadle,)
 • meranie svietivosti (v pracovnom prostredí, na prechode pre chodcov, na vozovke za zníženej viditeľnosti,...)
 • meranie vlhkosti