Cenník:

Cenník za znalecké úkony:

 • na základe zmluvnej odmeny,
 • alebo podľa tarifnej odmeny v zmysle Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Cenník za kontrolu detských ihrísk:

 • podľa platného cenníka – na vyžiadanie
 • podľa počtu zariadení detského ihriska
 • podľa vzájomnej dohody

Cenník za kurzy v oblasti bezpečnosti detských ihrísk:

 • podľa platného cenníka a množstva počtu prihlásených

Cenník za služby BOZP a PO:

 • podľa platného cenníka – na vyžiadanie
 • podľa regiónu
 • podľa vzájomnej dohody

Cenník za ostatné služby:

 • podľa platného cenníka – na vyžiadanie

Kniha detského ihriska:

 • 6,- € + poštovné a balné

AKCIA ! - zľavy

 • Kontrola detského ihriska – objednanie cez internet – zľava 5%
 • Kontroly detských ihrísk pre absolventov vzdelávania – zľava 10%
 • Znalecký posudok na bezpečnosť športovísk, detského ihriska – zľava 10%
 • Za každé ďalšie ohodnotenie vozidla zľava 10% max. 30 %
 • Pre osoby nachádzajúce sa v hmotnej núdzi – pre účely úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – jednorazová zľava 30%
 • Zabezpečenie služieb BOZP – pri ročnej platbe vopred zľava 8%
.